Chiều xuân – Anh Thơ

0
Chiều xuân – Anh Thơ

Ma bi m m trn bn vng,
bing li nm mc nc sng tri;
Qun tranh ng im lm trong vng lng
Bn chm xoan hoa tm rng ti bi.

Ngoi ng c non trn bic c,
n so en s xung m vu v
My cnh bm rp rn tri trc gi.
Nhng tru b thong th ci n ma.

Trong ng la xanh rn v t lng
L c con chc chc vt bay ra,
Lm git mnh mt c nng ym thm.
Ci cuc co c rung sp ra hoa.


Xem thêm:  Buồn đêm mưa - Xuân Diệu