Cái liếc mắt … học trò – Dã Qùy

0
Cái liếc mắt … học trò – Dã Qùy

Nhỏ lạnh lùng – khối băng
Vẫn hay thường nghiêm mặt
Không ai dám bén hơi
Sợ chạm phải ánh mắt

Hắn vui tươi, sốt sắng
Nhộn nhịp suốt một ngày
Gặp nhỏ rồi yên lặng
Mê ánh mắt – lạ thay!(?)

Học cùng chung một lớp
Hắn thân thiện mở lời
Nhỏ lắc đầu – mắt liếc
Bén hơn cả dao nơi!

"Con gái sao nghiêm qúa!"
Hắn nhìn nhỏ mỉm cười
Mắt liếc thêm lần nữa
Nhỏ chưa nhoẻn miệng tươi!

Hắn luống cuống đánh rơi
Tập thơ còn trong vở
Mắt liếc bỗng có đuôi!
Nhỏ giật mình – bỡ ngỡ

Bài thơ này ghi rõ
"Cho đôi mắt liếc nhanh"
Và thêm bài kia nữa
"Tặng đôi mắt trong lành!"

Cái mắt liếc chối quanh
"Hắn xem chừng dễ mến"
Từ hôm ấy khối băng
Chảy tan rồi mất biến!

Cái liếc mắt – bỗng hiền!!!


Xem thêm:  Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò - Nguyễn Duy