Buổi sáng – Thiếu Khanh

0
Buổi sáng  –  Thiếu Khanh

Buổi sáng thức dậy

Nhìn lên mái nhà thưa như phên mắt cáo

Nghe đài phát thanh xây dựng nông thôn

Buổi sáng thức dậy

Nghe tàu bay rao đờn vọng cổ

Kêu gọi “tàn quân Việt Cộng” đầu hàng

Và rải truyền đơn

Buổi sáng ngoi ra từ trong vôi gạch

Cởi trần kiểm điểm vết thương

Nghe nói phi cơ bỏ bom lầm lẫn

Sau cuộc điều tra sẽ có bồi thường

Buổi sáng ở trại tạm cư

Nghe nói đánh nhau hai mươi năm nữa

Bom đạn và tiền

do đồng minh hai bên viện trợ

Phần chúng ta chỉ góp máu xương

Buổi sáng chui ra khỏi hầm trú ẩn

Vỗ vào đầu thấy đau

Ngắt vào thịt thấy đau

Da thịt nghe đau: dấu hiệu sống còn.

Hậu Nghĩa 1965


Xem thêm:  Sưu tầm những stt về thất tình hay buồn não nề lay động triệu trái tim