Trong một nhà máy – Võ Quảng

0
Trong một nhà máy – Võ Quảng

Vào xem nhà máy 
Sửa chữa ô tô 
Ở vùng ngoại ô 
Mới vừa kiến thiết 
Tôi thấy la liệt 
Máy nhỏ, máy to 

Cái quay ro ro 
Cái luôn thụt thụt 
Cái kêu huýt huýt 
Cái thét ào ào 
Rộn ràng, xôn xao 
Nhịp nhàng, răm rắp 
Máy chày nổi dập 
Tất cả chuyển rung 
Lửa cháy bập bùng 
Lập loè ánh chớp 
Mũi khoan vào thép 
Như khoan gỗ non 
Lưỡi cắt vào tôn 
Tưởng như cắt lá 

Nhiều tên nghe lạ 
Tên là "pít tông" 
"Thanh trượt", "xy lanh" 
"Bi ênh", "bánh vít" 

Tôi nhìn mê tít 
Bố đã gọi về 
Tôi cười hề hề: 
– Con xin xem nữa!


Xem thêm:  Chăm Học – Bài thơ đặc sắc dành cho thiếu nhi của nhà thơ Võ Quảng