Trồng cây – Hồ Chí Minh

0
Trồng cây – Hồ Chí Minh

Muốn làm nhà cửa tốt
Phải ra sức trồng cây.
Chúng ta chuẩn bị từ ray,
Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nhà.


Ngày 30 tháng 5 năm 1959


Xem thêm:  Đáng thương quá - Phạm Bá Chiểu