Trầu không – Đặng Thị Thanh Hương

0
Trầu không  –  Đặng Thị Thanh Hương

Chiều nay chớp bể mưa giông

Em về nhặt lá trầu không cuối mùa

Sương rơi se sắt bao giờ

Để cho lá héo cành khô dưới trời

Đành thôi nồng đắng vị vôi

Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu.

Nhạt như trầu chẳng có cau

Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian

Trầu không lá úa trên giàn

Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai!


Xem thêm:  Người mẹ - Phan Phú Lai