Tiễn – Trần Quốc Thực

0
Tiễn  –  Trần Quốc Thực

Bạn đi nhé thôi không tiễn nữa

Một tay nâng chén dâng ngang mày

Bạn đi nhé, thôi, không giấu nữa

Một tay còn bận giấu khăn tay

Ngày mai bạn đã phương xa lắc

Ngẫm nhau, nắng se sẽ ngả màu

Ngày mai tôi đã khung trời khác

Muốn nhắn gì sang không dễ đâu

Tiễn nhau một bận qua bậu cửa

Tiễn nhau lần nữa trong chiêm bao

Xa ngoắt ngõ xanh bạn biến khuất

Tôi đã gói khăn ở kiếp nào.


Xem thêm:  Ðêm Chiêm Bao - Bùi Giáng