Thương ông – Tú Mỡ

0
Thương ông – Tú Mỡ

Ông bị đau chân 
Nó sưng nó tấy 
Đi phải chống gậy 
Khập khiễng khập khà 
Bước lên thềm nhà 
Nhấc chân quá khó 
Thấy ông nhăn nhó 
Việt chơi ngoài sân 
Lon ton lại gần 
Âu yếm nhanh nhảu 
Ông vịn vai cháu 
Cháu đỡ ông lên 

Ông bước lên thềm 
Trong lòng vui sướng 
Quẳng gậy cúi xuống 
Quên cả đớn đau 
Ôm cháu xoa đầu 
Hoan hô thằng bé 
Bé thế mà khoẻ 
Vì nó thương ông 

Đôi mắt sáng trong 
Việt ta thủ thỉ: 
– Khi nào ông đau 
Ông nói mấy câu 
"Không đau! Không đau!" 
Dù đau đến đâu 
Khỏi ngay lập tức. 

Ông phải phì cười: 
– Ừ, ông theo lời 
Thử xem có nghiệm: 
"Không đau! Không đau!" 
Và ông gật đầu: 
– Khỏi rồi! Tài nhỉ! 
Việt ta thích chí: 
– Cháu đã bảo mà…! 
Và móc túi ra: 
– Biếu ông cái kẹo!


Xem thêm:  Nói với con - Y Phương