Thi nghé – Huy Cận

0
Thi nghé – Huy Cận

Nghé hôm nay đi thi 
Cũng dậy từ gà gáy 
Người dắt trâu mẹ đi 
Nghé vừa đi vừa nhảy 

Thi nghé gầy nghé béo 
Toàn hợp tác xã nhà 
Nghé xem chừng cũng hiểu 
Chạy tung tăng tung ta 

Vui sao đàn nghé con 
Miệng chúng cười mủm mỉm 
Mắt chúng ngơ ngác tròn 
Nhìn tay người giơ đếm 

Cả một đàn nghé béo 
Con nào hơn con nào 
Chờ lâu nghé khó chịu 
Chạy vù lên đồi cao


Xem thêm:  Làm anh - Phan Thị Thanh Nhàn