Quả ngọt cuối mùa – Võ Thanh An

0
Quả ngọt cuối mùa – Võ Thanh An

Trong vòm lá mới chồi non 
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa 
Quả ngon dành tận cuối mùa 
Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào 
Giêng, hai rét cứa như dao 
Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông 
Nom đoài rồi lại ngắm đông 
Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn 
Quả vàng nằm giữa cành xuân 
Mải mê góp mật, chuyên cần toả hương 
Bà ơi! Thương mấy là thương 
Vắng con, xa cháu tóc sương da mồi 
Bà như quả ngọt chín rồi 
Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng


Xem thêm:  Trong một nhà máy - Võ Quảng