Ngày phụ nữ

0
Ngày phụ nữ

Ph n ra vào khp mi ni
Tng ông nhã nhn t ôi li
Hoa ng sn dp làm qùa ngm
C ni luôn nhiu tng nm chi
Ra chén chà soong chng méo xo
Tháng ba mùng tám v ti ci
Vui mng tha thích qua chiu ti
i n không gi cng th thôi.


Xem thêm:  Chùm thơ đàn ông đàn bà chế vui, hài hước nhất