Ngày phụ nữ

0
Ngày phụ nữ

ra vào khắp mọi nơi
Từng ông nhã nhặn tỏ đôi lời
Hoa đồng sẵn dịp làm qùa ngắm
Cỏ nội luôn nhiều tặng nắm chơi
Rửa chén chà soong chồng méo xẹo
Tháng ba mùng tám vợ
Vui mừng thỏa thích qua chiều tối
Đợi đến không giờ cũng thế thôi.


Xem thêm:  Người đàn bà đi qua những mùa đông - Phú Sĩ