Ngày phụ nữ – Khâu Trọng Hiếu

0
Ngày phụ nữ – Khâu Trọng Hiếu

Ngày 20 tht là ý ngha
Chúc các cô gái thêm vui hnh phúc
Chúc các m cô dì ch
Mt b vai bên chng con thân thng

Ngày 20, ngày ca phái p
Cùng khoe sc cho muôn màu xinh ti
Cho hôm nay, cho mai sau
Cho muôn i nhng cánh hoa thm ngát

Ngày 20, ngày ca các bn
Hãy bc xung ph cùng tôi do quanh
Bc qua màn sng trong êm
Do qua ánh èn m còn lp lánh
..
Ngày 20, cho tôi thêm vui
Cho tôi da dit c yêu bn nhiu


Xem thêm:  Tuyển Chọn Những Stt Tâm Trạng Vui Của Giới Trẻ Yêu Thích