Nắng – Mai Văn Hai

0
Nắng – Mai Văn Hai

Nắng lên cao theo bố 
Xây thẳng mạch tường vôi 
Lại trải vàng sân phơi 
Hong thóc khô cho mẹ. 
Nắng chạy nhanh lắm nhé 
Chẳng ai đuổi kịp đâu. 
Thoắt đã về vườn  
Soi cho ông nhặt cỏ 
Rồi xuyên qua cửa sổ 
Nắng giúp bà xâu kim.


Xem thêm:  Đi đường - Hồ Chí Minh