Mười quả trứng tròn – Phạm Hổ

0
Mười quả trứng tròn – Phạm Hổ

Mười quả trứng tròn 
Mẹ gà ấp ủ 
Mười chú gà con 
Hôm nay ra đủ 

Lòng trắng, lòng đỏ, 
Thành mỏ, thành chân 
Cái mỏ tí hon 
Cái chân bé xíu 

Lông vàng mát dịu 
Mắt đen sáng ngời 
Ơi chú gà ơi! 
Ta yêu chú lắm 

Trong bàn tay ấm 
Chú đứng chú kêu 
Mẹ gà "tục tục" 
Chú ngoái nhìn theo 

Ta thả chú ra 
Chạy ăn cùng mẹ 
Chạy biến cả chân 
Chạy sao nhanh thế! 

Là gà của bé 
Gà nhé đừng quên 
Ăn khoẻ, lớn khoẻ 
Đẻ rõ nhiều lên!


Xem thêm:  Thơ Hai-kư của Ba-sô - Matsuo Bashō