Thỏ dùng máy nói – Phạm Hổ

0
Thỏ dùng máy nói  –  Phạm Hổ

“Thỏ đây, ai nói đấy?

Mèo à? Mèo thế nào?

Mình không trông thấy cậu

Nhỡ đứa khác thì sao?”


Xem thêm:  Cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng qua bài thơ Gà Nở (Phạm Hổ)