Một đường dây điện – Võ Quảng

0
Một đường dây điện – Võ Quảng

Một đường dây điện 
Từ phía chân trời 
Chạy đến xã tôi 
Cột cao, cao vút 

Hàng cột như bước 
Từng bước qua đồng 
Cột vượt sang sông 
Lao xa nhanh nhẹn 

Một đôi chim én 
Bay đậu trên dây 
Đậu rồi lại bay 
Bay xong đứng ngắm 

Trên cao thăm thẳm 
Én nổi reo vang: 
– Đường dây qua làng 
Xưa đâu có thấy!


Xem thêm:  Ai dậy sớm - Võ Quảng