Măng tre – Võ Quảng

3
Măng tre – Võ Quảng

Tôi cây mng tre 
Mc lên gia bi 
Cha tròn mt tui 
Cành cha thành cành 

Lá va ny xanh 
Mng nh cánh bm 
Thc dy bui sm 
Nghe ting chim ca 
Hp git sng sa 
Lòng nghe mát ri 

Ngày ngày tôi i 
Cho n mùa xuân 
Nng mi tng bng 
Tôi vn cao vút. 

Cành mm mát m 
R bóng ao sâu 
Cò, vc bo nhau: 
", tre chóng ln!"


Xem thêm:  Nhớ rừng - Thế Lữ