Một chút với lục bình – Phan Thị Thanh Nhàn

0
Một chút với lục bình  –  Phan Thị Thanh Nhàn

Có một loài hoa

Vừa đi

Vừa nở

Em có chồng rồi

Anh ở vậy thôi

Nửa mai

Thương đứng

Nhớ ngồi

Biết loài hoa ấy

Vừa trôi

Vừa buồn


Xem thêm:  Một người - Phan Thị Thanh Nhàn