Mẹ tôi – Lộc Tịnh

0
Mẹ tôi – Lộc Tịnh

Lau nc mt vi con lam lu,
Thâm mô hôi bi sô nhoc nhn.
Hang nghin, hang van gian truân
Quê ngheo vât va, phong trân gio sng.

Du khôn khô luôn nhng hanh phuc,
Dâu gian lao vân chuc yên binh.
i bac beo, kiêp lênh ênh,
Th nao viêt u nghia tinh me tôi.

Thiên thu sông không ri tay me,
Tuê nguyt ci chng re ng duyên.
Ân sâu, nghia nng cha ên,
Vân th dang d con xin tng ngi.


Xem thêm:  Anh em - Ngạo Thiên