Không đề – Hồ Chí Minh

0
Không đề – Hồ Chí Minh

Vì nc cha nên ngh n nhà
Nm mi chín tui vn cha già
Ch cho kháng chin thành công ã
Bn s n mng sinh nht ta.


Xem thêm:  Gửi lòng con đến cùng Cha - Thu Bồn