Không đề – Hồ Chí Minh

0
Không đề – Hồ Chí Minh

Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta.


Xem thêm:  Hai mươi năm lưu lạc - Thanh Trắc Nguyễn Văn