Khi mẹ vắng nhà – Trần Đăng Khoa

0
Khi mẹ vắng nhà – Trần Đăng Khoa

Kính tặng mẹ em 

Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai 
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo 
Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm 
Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn 
Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng 

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín 
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh 
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon 
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn 
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ 

Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế! 
– Không mẹ ơi! Con đã ngoan đâu 
Áo mẹ mưa bạc màu 
Đầu mẹ nắng cháy tóc 
Mẹ ngày đêm khó nhọc 
Con chưa ngoan, chưa ngoan!


Xem thêm:  Thương vợ - Trần Tế Xương