Khi mẹ vắng nhà – Trần Đăng Khoa

0
Khi mẹ vắng nhà – Trần Đăng Khoa

Kính tng m em 

Khi m vng nhà, em luc khoai 
Khi m vng nhà, em cùng ch giã go 
Khi m vng nhà, em thi cm 
Khi m vng nhà, em nh c vn 
Khi m vng nhà, em quét sân và quét cng 

Sm m v, thy khoai ã chín 
Bui m v, go ã trng tinh 
Tra m v, cm do và ngon 
Chiu m v, c ã quang vn 
Ti m v, cng nhà sch s 

M bo em: Do này ngoan th! 
– Không m i! Con ã ngoan âu 
Áo m ma bc màu 
u m nng cháy tóc 
M ngày êm khó nhc 
Con cha ngoan, cha ngoan!


Xem thêm:  Hướng dẫn làm thơ - Phần 4: Thơ tứ ngôn và ngũ ngôn