Ghét đàn ông – Đinh Kim Chung

0
Ghét đàn ông – Đinh Kim Chung

Ghét àn ông mi ghét luôn chàng
Bi ã yêu lm bi d mang
Không ngha ba i không thnh vng
Chng tin muôn kip chng an khang
Trên la h bo trên thành ph
Di gt ta ôm di gc bàng
Thôi b cho i thôi kh nhc
Ghét àn ông mi ghét luôn chàng


Xem thêm:  Bằng Việt và các tập thơ dịch của tác giả nước ngoài P1