Ghét đàn ông – Đinh Kim Chung

0
Ghét đàn ông – Đinh Kim Chung

Ghét đàn ông mới ghét luôn chàng
Bởi đã yêu lầm bởi dạ mang
Không nghĩa ba đời không thịnh vượng
Chẳng tiền muôn kiếp chẳng an khang
Trên lừa họ bảo trên thành phố
Dưới gạt ta ôm dưới gốc bàng
Thôi bỏ cho đời thôi khổ nhục
Ghét đàn ông mới ghét luôn chàng


Xem thêm:  Thi phẩm Khô Khan đặc sắc nhất của nhà thơ Võ Trung Hiếu