Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa

0
Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa

Trẩu trẩu trầu trầu 
Mày làm chúa tao 
Tao làm chúa mày 
Tao không hái ngày 
Thì tao hái đêm 

(Câu hát của bà em) 

Đã ngủ rồi hả trầu 
Tao đã đi ngủ đâu 
Mà trầu mày đã ngủ 
Bà tao vừa đến đó 
Muốn xin mấy lá trầu 
Tao không phải ai đâu 
Đánh thức mày để hái! 
Trầu ơi, hãy tỉnh lại 
Mở mắt xanh ra nào 
Lá nào muốn cho tao 
Thì mày chìa ra nhé 
Tay tao hái rất nhẹ 
Không làm mày đau đâu… 
Đã dậy chưa hả trầu? 
Tao hái vài lá nhé 
Cho bà và cho mẹ 
Đừng lụi đi trầu ơi!


Xem thêm:  Nhớ dừa - Nguyễn Xuân Sanh