Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa

0
Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa

Tru tru tru tru 
Mày làm chúa tao 
Tao làm chúa mày 
Tao không hái ngày 
Thì tao hái êm 

(Câu hát ca bà em) 

ã ng ri h tru 
Tao ã i ng âu 
Mà tru mày ã ng 
Bà tao va n ó 
Mun xin my lá tru 
Tao không phi ai âu 
ánh thc mày hái! 
Tru i, hãy tnh li 
M mt xanh ra nào 
Lá nào mun cho tao 
Thì mày chìa ra nhé 
Tay tao hái rt nh 
Không làm mày au âu… 
ã dy cha h tru? 
Tao hái vài lá nhé 
Cho bà và cho m 
ng li i tru i!


Xem thêm:  Trong đêm bé ngủ - Phạm Hổ