Đàn kiến nó đi – Định Hải

0
Đàn kiến nó đi – Định Hải

Một đàn kiến nhỏ 
Chạy ngược chạy xuôi 
Chẳng ra hàng một 
Chẳng thành hàng đôi 

Đang chạy bên này 
Lại sang bên nọ 
Cắm cổ cắm đầu 
Kìa trông xấu quá! 

Chúng em vào lớp 
Sóng bước hai hàng 
Chẳng như kiến nọ 
Rối tinh cả đàn.


Xem thêm:  Đàn Kiến Nó Đi (Định Hải) – Bài thơ dành cho thiếu nhi ấn tượng nhất