Đàn gà mới nở – Phạm Hổ

2
Đàn gà mới nở – Phạm Hổ

Lông vàng mát ri 
Mt p sáng ngi 
i! Chú gà i! 
Ta yêu chú lm! 

M dang ôi cánh 
Con bin vào trong 
M ngng u trông 
Bn diu, bn qu 

Bây gi thong th 
M i lên u 
àn con bé xíu 
Líu ríu chy sau 

Con m p sao 
Nhng hòn t nh 
Chy nh ln tròn 
Trên sân, trên c 

Vn tra gió mát 
Bm bay rp rn 
Quanh ôi chân m 
Mt rng chân con


Xem thêm:  Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh