Đàn gà mới nở – Phạm Hổ

2
Đàn gà mới nở – Phạm Hổ

Lông vàng mát rượi 
Mắt đẹp sáng ngời 
Ơi! Chú gà ơi! 
Ta yêu chú lắm! 

Mẹ dang đôi cánh 
Con biến vào trong 
Mẹ ngẩng đầu trông 
Bọn diều, bọn quạ 

Bây giờ thong thả 
Mẹ đi lên đầu 
Đàn con bé xíu 
Líu ríu chạy sau 

Con mẹ đẹp sao 
Những hòn tơ nhỏ 
Chạy như lăn tròn 
Trên sân, trên cỏ 

Vườn trưa gió mát 
Bướm bay rập rờn 
Quanh đôi chân mẹ 
Một rừng chân con


Xem thêm:  Hội Tây - Nguyễn Khuyến