Con cò mà đi ăn đêm

0
Con cò mà đi ăn đêm

Con cò mà đi ăn đêm 
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao 
Ông ơi, ông vớt tôi nao 
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng 
Có xáo thì xáo nước trong 
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con


Xem thêm:  Anh đom đóm - Võ Quảng