Cô dạy – Phạm Hổ

0
Cô dạy – Phạm Hổ

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: 
Phải giữ sạch đôi tay, 
Bàn tay mà giây bẩn, 
Sách, áo cũng bẩn ngay. 

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: 
Cãi nhau là không vui 
Cái miệng nó xinh thế 
Chỉ nói điều hay thôi.


Xem thêm:  Bê đòi bú - Phạm Hổ