Chùm hoa giẻ – Xuân Hoài

0
Chùm hoa giẻ – Xuân Hoài

Bờ cây chen chúc lá 
Chùm giẻ treo nơi nào? 
Gió về đưa hương lạ 
Cứ thơm hoài, xôn xao! 

Bạn trai vin cành hái 
Bạn gái lượm đầy tay 
Bạn trai túi áo đầy 
Bạn gái cài sau nón 

Chùm nay hoa vàng rộm 
Rủ nhau dành tặng cô 
Lớp học chưa đến giờ 
Đã thơm bàn cô giáo.


Xem thêm:  Tiếng kẻng cô nuôi cá - Phan Thế Cải