Chùm hoa giẻ – Xuân Hoài

0
Chùm hoa giẻ – Xuân Hoài

B cây chen chúc lá 
Chùm gi treo ni nào? 
Gió v a hng l 
C thm hoài, xôn xao! 

Bn trai vin cành hái 
Bn gái lm y tay 
Bn trai túi áo y 
Bn gái cài sau nón 

Chùm nay hoa vàng rm 
R nhau dành tng cô 
Lp hc cha n gi 
ã thm bàn cô giáo.


Xem thêm:  Quê hương Việt Bắc - Nguyễn Đình Thi