Chùm hoa giẻ – Xuân Hoài

0
Chùm hoa giẻ – Xuân Hoài

Bờ cây chen chúc lá 
Chùm giẻ treo nơi nào? 
Gió về đưa hương lạ 
Cứ thơm hoài, xôn xao! 

Bạn trai vin cành hái 
Bạn gái lượm đầy tay 
Bạn trai túi áo đầy 
Bạn gái cài sau nón 

Chùm nay hoa vàng rộm 
Rủ nhau dành tặng cô 
chưa  
Đã thơm bàn cô giáo.


Xem thêm:  Bài thơ Tình bạn (Khối Vàng Anh) – Cảm nhận tình bạn dưới đôi mắt trẻ thơ