Chùa Non Nước – Lê Thánh Tông

0
Chùa Non Nước – Lê Thánh Tông

Nơi gọi Bồng, nơi gọi Nhược, 
Hai bên góp làm Non Nước, 
Đá chồng hòn thấp, hòn cao, 
Sóng trục lớp sau, lớp trước. 
Phật hư vô, cảnh thiếu thừa, 
Khách buồm xuôi ngược. 
Vẳng nghe trên gác boong boong, 
Lẩn thẩn dưới chùa lần bước.


Xem thêm:  Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Từ hay đặc sắc nhất phần 2