Chơi không học

0
Chơi không học

Ngày xưa lúc trẻ nhớ chưa quên
Quậy phá tan hoang khắp một miền
Chó lợn đưa hồn rằng đã ổn
Trâu bò thả giấc tưởng đang yên
Hằng đêm cậu chú thôi lên tiếng
Lúc mệt dì cô cũng ớn phiền
Đứa bạn ngày nay đời thật sướng
Mình chơi bỏ học bút nào nghiên


Xem thêm:  Học sinh - Huy Cận