Thăng Long hoài cổ – Bà Huyện Thanh Quan

0
Thăng Long hoài cổ – Bà Huyện Thanh Quan

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

Có bản chép tiêu đề là “Hoài cổ”.


Xem thêm:  Những bài thơ hay của Bà huyện Thanh Quan