Chim chích bông – Nguyễn Viết Bình

0
Chim chích bông – Nguyễn Viết Bình

Chim chích bông
Bé to teo
Rt hay chèo
T cành na
Ra cành bi
Qua bi chui
Em vy gi
Chích bông i!
Lung rau xanh
Sâu ang phá
Chim xung nhé
Có thích không?
Chú chích bông
Lin sà xung
Bt sâu cùng
Và luôn ming
Thích… thích… thích!

Bài th này ã c nhc s Vn Dung ph nhc.


Xem thêm:  Thơ Trần Đăng Khoa – Luồng gió mới cho phong trào thơ ca hiện đại