Cái nắng đi chơi – Nguyễn Lãm Thắng

0
Cái nắng đi chơi – Nguyễn Lãm Thắng

Cái nắng đi chơi
Dắt trưa qua phố
Dắt gió qua trời
Dắt hương qua ngõ

Cái nắng đi chơi
Dắt mây qua núi
Dắt tiếng chim rơi
Về thăm khe suối

Cái nắng đi chơi
Bóng râm ở lại
Và tiếng ru hời
Rất êm của ngoại

Cái nắng đi chơi
Bé còn say ngủ
Ru hỡi ru hời
Cái ngủ còn say.


Xem thêm:  Top 15 Bài thơ, bài đồng dao về động vật dễ thuộc, dễ nhớ cho trẻ mầm non