Cái nắng đi chơi – Nguyễn Lãm Thắng

0
Cái nắng đi chơi – Nguyễn Lãm Thắng

Cái nắng
Dắt trưa qua phố
Dắt gió qua trời
Dắt hương qua ngõ

Cái nắng đi chơi
Dắt mây qua núi
Dắt tiếng chim rơi
Về thăm khe suối

Cái nắng đi chơi
Bóng râm ở lại
Và tiếng ru hời
Rất êm của ngoại

Cái nắng đi chơi
Bé còn say ngủ
Ru hỡi ru hời
Cái ngủ còn say.


Xem thêm:  Đêm nghe những thầm thì... - Từ Nguyễn