Bài hát trồng cây – Bế Kiến Quốc

0
Bài hát trồng cây – Bế Kiến Quốc

Ai trồng cây 
Người đó có tiếng hát 
Trên vòm cây 
Chim hót lời mê say 

Ai trồng cây 
Người đó có ngọn gió 
Rung cành cây 
Hoa lá đùa lay lay 

Ai trồng cây 
Người đó có bóng mát 
Trong vòm cây 
Quên nắng xa đường dài 

Ai trồng cây 
Người đó có hạnh phúc 
cây 
Mau lớn theo từng ngày 

Ai trồng cây… 
Em trồng cây… 
Em trồng cây…


Xem thêm:  Nhớ dừa - Nguyễn Xuân Sanh