Cần mẹ – Lê Ngọc Bích

0
Cần mẹ – Lê Ngọc Bích

Cơn mang lời ru đi xa

Cánh đồng xanh mong cho mẹ đỡ nhọc

Là vầng soi bước bóng mẹ về

Khi tấm bé vẫn quà bánh

Câu chuyện nhỏ, cùng những câu ca

con vẫn cần có mẹ

Dõi theo con trên đường đời mai sau


Xem thêm:  Mẹ tôi - Trần Tâm