Ai dậy sớm – Võ Quảng

0
Ai dậy sớm – Võ Quảng

Ai dậy sớm 
Bước ra nhà 
Cau ra hoa 
Đang chờ đón! 

Ai dậy sớm 
Đi ra đồng 
Cả vừng đông 
Đang chờ đón! 

Ai dậy sớm 
Chạy lên đồi 
Cả đất trời 
Đang chờ đón!


Xem thêm:  Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu