Vô sự là hơn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Vô sự là hơn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy o o
Tay kia khéo nắm, còn hơn mở
Miệng nọ hay cười, có lúc ho
Có thuở được thời, mèo đuổi chuột
Ðến khi kiến tha bò
Ðược thua sau mới ăn năn lại
Vô sự thường hơn có sự ru.


Xem thêm:  Dĩ hòa vi quý - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments