Tìm học – Nguyễn Hùng

0
Tìm học – Nguyễn Hùng

Tho chí chiu nay kim bn vàng
Tung hoành khp chn nht ca vang
Gieo tình hp ngha mong thêm tin
Ng ý trao li m mang
Hc hi trau di còn thy thiu
Thi ua cht lc vi kho tàng
Thiên thi a li ng ng ngác
Vn s tri ban ch mun màng
 


Xem thêm:  Lưu Quang Vũ với tập thơ Hương Cây ( 1968)