Tìm học – Nguyễn Hùng

0
Tìm học – Nguyễn Hùng

Thoả chí chiều nay kiếm bạn vàng
Tung hoành khắp chốn nhặt ca vang
Gieo tình hợp nghĩa mong thêm tiến
Ngỏ ý trao lời để mở mang
trau dồi còn thấy thiếu
Thi đua chắt lọc với kho tàng
Thiên thời địa lợi đừng ngơ ngác
Vạn sự trời ban chớ muộn màng
 


Xem thêm:  Lớp học