Mưa chiều xứ Huế – Lê Hoàng

0
Mưa chiều xứ Huế – Lê Hoàng

Mưa xứ não nề từng giọt
Giọt âu sầu như rót hồn say
Say bao chất đầy
Đầy vơi từng ngày trong tim

Tim ! Bên thềm lắng đọng
Đọng mắt ai cuộn sóng vô tình
Tình dâng vò võ bóng hình
Hình dung người mãi hằn in đáy lòng

Lòng quặn thắt mênh mông niềm nhớ
Nhớ câu thề tim yêu
rất nhiều
Nhiều đêm thức trọn hồn phiêu bên người

hởi! đến lạ
Lạ lùng gieo lạnh giá trong chiều
Chiều ni một bóng đìu hiu
Hiu hắt thêm nhiều …quạnh quẽ hồn ai

Ai có hiểu mưa hoài mưa mãi
Mãi cho lòng hoang hoải
Đơn côi như hờn
Hờn mưa dỗi gió từng cơn phố buồn.


Xem thêm:  Bài thơ Kẻ Thứ Ba – Nhà thơ Dương Hoàng