Sa bẫy – Nguyễn Hoàng Sơn

0
Sa bẫy – Nguyễn Hoàng Sơn

Bé Mây rủ mèo con 
Đánh bẫy bầy chuột nhắt 
Mồi thơm: cá nướng ngon 
Lửng lơ trong cạm sắt.

Lũ chuột tham hoá ngốc 
Chẳng nhịn thèm được đâu! 
Bé mây cười tít mắt 
Mèo gật gù, rung râu. 

Đêm ấy Mây nằm ngủ 
Mơ đầy lồng chuột sa 
Cùng mèo con đem xử 
Chúng khóc ròng, xin tha! 

Sáng mai vùng xuống bếp: 
Bẫy sập tự bao giờ 
Chuột không, cá cũng hết 
Giữa lồng mèo nằm… mơ!


Xem thêm:  Thu ẩm - Nguyễn Khuyến