Qua đèo Ngang – Bà huyện Thanh Quan

0
Qua đèo Ngang – Bà huyện Thanh Quan

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 
Lom khom dưới núi tiều vài chú, 
Lác đác bên sông rợ mấy nhà. 
Nhớ nước, đau lòng con cuốc cuốc, 
Thương nhà, mỏi miệng cái da da. 
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước, 
Một mảnh tình riêng, ta với ta.


Xem thêm:  Chú thợ điện - Vương Trọng