Qua đèo Ngang – Bà huyện Thanh Quan

0
Qua đèo Ngang – Bà huyện Thanh Quan

Bc ti èo Ngang bóng x tà, 
C cây chen á, lá chen hoa. 
Lom khom di núi tiu vài chú, 
Lác ác bên sông r my nhà. 
Nh nc, au lòng con cuc cuc, 
Thng nhà, mi ming cái da da. 
Dng chân ng li: tri, non, nc, 
Mt mnh tình riêng, ta vi ta.


Xem thêm:  Nhớ đồng - Tố Hữu