Mặc chê khen – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Mặc chê khen – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thị phi chẳng quản, mặc chê khen
Ngu chan chan, tính đã quen
Cảnh cũ điền viên, tìm chốn cũ
Khách nhàn sơn dã, dưỡng thân quèn
Nhà thông, đường trúc*, lòng hằng mến
Cửa mận tường đào **, bước ngại chen
Thế sự tuần hoàn, hay đắp đổi
Từng xem thua được, một hai phen.

* Từ chữ tùng trúc: chỉ cảnh ẩn dật
** Từ chữ đào lý công môn: chỉ nơi quyền quý

Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và tập Bạch Vân Am Thi Tập Phần đầu

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho