Làm anh – Phan Thị Thanh Nhàn

0
Làm anh – Phan Thị Thanh Nhàn

Làm anh khó y 
Phi âu chyn ùa 
Vi em gái bé 
Phi "ngi ln" c. 

Khi em bé khóc 
Anh phi d dành 
Nu em bé ngã 
Anh nâng du dàng 

M cho quà bánh 
Chia em phn hn 
Có chi p 
Cng nhng em luôn 

Làm anh tht khó 
Nhng mà tht vui 
Ai yêu em bé 
Thì làm c thôi


Xem thêm:  Thi nghé - Huy Cận