Học lởm – Hoàng Nghi

0
Học lởm – Hoàng Nghi

Tôi ây kin thc chng ra gì
Ngh hc lâu ri cha hiu chi
Ch dt dùng t sai lm bn
Li ngu dng ý sót nhiu khi
Yêu th th vn nhm thì ngi
Thích nhc buông âm nh cng kì
Bi th thôi gi ành hc lm
Vào làng Xng-Ho vi ng Thi.

Bài ha

Kin thc thân tôi có áng gì
Trên ng hc vn ch ra chi
Li hay chng nh sai nhiu bn
Ý p thì quên sót lm khi
ánh nhc nhm âm nghe cng ngi
Ngâm th ln ý thy sao kì
Nên ành c gng trao di trí
Hc lm êm ngày luyn thi.


Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 20