Đến trường – Thanh Hào

0
Đến trường – Thanh Hào

Tinh mơ em  
Rửa mặt rồi đến trường 
Em bước vội trên đường 
Núi dăng hàng trước mặt 

Sương trắng viền quanh núi 
Như một chiếc khăn bông 
– Ồ, núi ngủ lười không! 
Giờ mới đang rửa mặt…


Xem thêm:  Ông đồ - Vũ Đình Liên