Đến trường – Thanh Hào

0
Đến trường – Thanh Hào

Tinh m em thc dy 
Ra mt ri n trng 
Em bc vi trên ng 
Núi dng hàng trc mt 

Sng trng vin quanh núi 
Nh mt chic khn bông 
– , núi ng li không! 
Gi mi ang ra mt…


Xem thêm:  Stt hạnh phúc ngọt ngào, tình cảm nhất của gái trai bạn chia sẻ