Cái võng – Định Hải

0
Cái võng – Định Hải

Đều đều võng đưa 
Giữa trưa êm ả 
Ru bé ngủ say 
Sân tròn bóng lá 

Bé ngủ ngon quá 
Đẫy cả giấc trưa 
Cái võng thương bé 
Thứ hoài đưa đưa


Xem thêm:  Kho Tàng Những Bài Thơ Về Quê Hương Đặc Sắc