Cả nhà đi học – Cao Xuân Sơn

0
Cả nhà đi học – Cao Xuân Sơn

a con n lp mi ngày
Nh con m cng "tha thy", "chào cô"
Chiu qua b ón tình c
Con nghe b cng "chào cô", "tha thy"…

C nhà i hc, vui thay!
Hèn chi im xu, bun lây c nhà
Hèn chi mi im hôm qua
Nhà mình nh th c… ba im mi.


Xem thêm:  Lịch sử Việt Nam qua thơ - Phần 1