Anh về cùng mùa hoa

0
Anh về cùng mùa hoa

Rt xung trang th tôi 
Cánh hoa ào pht  
Chiu Sn La lng gió 
Tôi nghe hoa thì thm 

Tôi nghe n ny nm 
T k tng nhà ngc 
Tr trn và khó nhc 
Trong giá lnh mùa ông 

Cái ht non anh trng 
N mùa ào cng sn 
N hoa chúm chím hng 
Khong tri bng nng rng 

Trái tim ngi cách mng 
S không héo bao gi 
Gieo ý nhc vn th 
Cho mai sau hát mãi 

Trang th tôi m li 
Gia nhà tù Sn La 
Tô Hiu i có phi 
Anh v cùng mùa hoa?


Xem thêm:  Bài thơ Non nước Việt Nam – Nhà thơ Bách Tùng Vũ