Vẽ núi – Trần Ngọc Tuấn

0
Vẽ núi  –  Trần Ngọc Tuấn

Bạn về núi sống với rừng

Bỏ quên phố thị tưng bừng ngựa xe

Lãng du tình suối hồn khe

Đi lâu lắc, có buồn nghe tiếng người

Bạn đi gởi lại tiếng cười

Tôi ngồi vẽ núi lạnh mười ngón tay


Xem thêm:  Nhớ Vũ Đình Văn - Hoàng Nhuận Cầm