Quả ngọt cuối mùa – Võ Thanh An

0
Quả ngọt cuối mùa  –  Võ Thanh An

Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đong đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con phần cháu bà chưa trảy vào

Giêng hai rét cứa như dao

Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông

Nom đoài rồi lại ngắm đông

Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn

Quả vàng nằm giữa cành xuân

Mải mê góp mật, chuyên cần tỏa hương

Bà ơi thương mấy là thương

Vắng con xa cháu tóc sương da mồi

Bà như quả ngọt chín rồi

Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng


Xem thêm:  Hi vọng - Duy Thanh